Welkom in het onderwijs van de toekomst.

Patricia Waerniers, directeur Onderwijs Hogeschool VIVES

De (West-)Vlaamse arbeidsmarkt anno 2030: enkele toekomstverkenningen.

Prof. dr. Sarah Vansteenkiste, coördinator Steunpunt Werk (K.U. Leuven)

Prof. dr. Sarah Vansteenkiste is de verantwoordelijke van het Steunpunt Werk, een onderzoekscentrum aan K.U. Leuven dat instaat voor de beleidsmonitoring en -analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt. Met het Steunpunt Werk brengt ze heel wat cijfer- en studiewerk uit, o.a. met betrekking tot krapte op de arbeidsmarkt, arbeidsreserve, vergrijzing, jongeren, sectorale tewerkstelling, kwetsbare groepen, digitalisering en robotisering, levenslang leren,… In het kader van de 'Visie 2050'-strategie van de Vlaamse Regering kreeg het Steunpunt Werk ook de opdracht het transitieproject 'Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’ mee te begeleiden en ondersteunen.

 

Hoe zou de arbeidsmarkt functioneren in 2050? Hoe ziet het leren en werken van de toekomst eruit? Aan de hand van (een selectie van) al dit cijfer- en studiewerk, schetst ze een beeld van de (West-)Vlaamse arbeidsmarkt anno 2030.

No Jobs - werken anno 2050

Fons Leroy, voormalig afgevaardigd bestuurder VDAB

Fons Leroy, voormalig afgevaardigd bestuurder van VDAB, gunt ons in zijn laatste pennenvrucht ‘No Jobs’ een blik in zijn glazen bol over de arbeidsmarkt anno 2050. Zo’n oefening is volgens hem essentieel om een stap te kunnen zetten in de richting van een samenlevingsmodel gebouwd op ‘goede arbeid’. “We moeten nu al keuzes maken op vlak van technologie zodat we de mens kunnen bevrijden van saaie en repetitieve arbeid. Ook al is die toekomst onzeker, het is aan ons om die toekomst te maken en niet louter te ondergaan.”

 

Tijdens zijn keynote gaat Fons Leroy dieper in op de relatie tussen mens en machine waarbij hij robotisering en digitalisering niet als een gevaar ziet, maar net als een grote opportuniteit. Geen killer robots dus die een bedreiging zijn voor de mens, maar killer robots die geestdodend werk uitschakelen. Hierdoor krijgen we meer tijd om ons op een nuttige en creatieve manier bezig te houden en creëren we loopbanen die meer voldoening opleveren.

Slotwoord WEST4WORK 2019

Jean de Bethune, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen