w4w Zorg

Wegens succes zijn de inschrijvingen nu al afgesloten op het maximum aantal180 deelnemers. Zo kunnen we iedereen een kwaliteitsvolle Meet & Greet garanderen.

 

ZORG voor instroom van kansengroepen!

 

De arbeidskrapte tiert welig in de zorgsector en wordt verder opgepookt door demografische ontwikkelingen, de toenemende complexiteit van de zorgnoden en een negatief beeld over de werkdruk.

 

85% van de werkzoekenden in West-Vlaanderen behoort tot een specifieke doelgroep die moeilijk(er) aan de slag geraken: langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden, jongeren (-25), ouderen (55+), anderstaligen met een migratie-achtergrond en arbeidsgehandicapten. De zorgsector in West-Vlaanderen benut op vandaag nog te weinig het potentieel van deze doelgroepen.

 

Tijdens WEST4WORK ZORG zoomen we in op een aantal sectorale en beleidsinstrumenten waarmee de tewerkstellingskansen van deze doelgroepen in de zorgsector gefaciliteerd kunnen worden. Bovendien voorzien we ook een ‘meet & greet’ met heel wat interessante toeleiders en tewerkstellingsinitiatieven.

  • RESOC Noord-West-Vlaanderen
  • Trefpunt Zorg
  • Vives - Zorglab
  • POM West-Vlaanderen
  • VDAB
  • Diverscity
  • VIVO
  • Verso