12 september - The Cube - Kortrijk

w4w Maakindustrie

De maakindustrie is de sector bij uitstek die geconfronteerd wordt met de zoektocht naar geschikte profielen. Rekening houdend met de verdere technologisering van de samenleving zal deze vraag nog toenemen.  Maar digitalisering en robotisering bieden ook kansen om de kwaliteit van werk te verhogen en om talent inzetbaar te maken én houden.

Just make it! De maakindustrie, onderwijs, sociale economie en sectorale opleidingsfondsen bundelen de krachten om samen de uitdaging van de schaarste op de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen aan te gaan.

  • RESOC Zuid-West-Vlaanderen
  • VDAB
  • POM West-Vlaanderen