Just make it!

Jan Seynhaeve, voorzitter RESOC Zuid-West-Vlaanderen en burgemeester Wevelgem

De arbeidsmarktkrapte wordt wel eens de achillespees van de Zuid-West-Vlaamse economie genoemd. Met een sterke socio-economische streekvisie ‘Just Make it’ wil de regio de krachten bundelen om proactief in te spelen op maatschappelijke trends die nieuwe opportuniteiten bieden voor een kansrijke arbeidsmarkt en economische transformatie.  Ook innovatieve leeroplossingen die slim inspelen op regionale noden zijn cruciaal voor de socio-economische streekontwikkeling.

Menselijk kapitaal in de Maakindustrie 4.0: evoluties en uitdagingen

Marc De Vos, Itinera

Marc De Vos schetst hoe grote trends als robotisering, globalisering en demografische vergrijzing de toekomst van werk en arbeidsorganisatie in de maakindustrie bepalen. Aansluitend belicht hij, vanuit zijn brede expertise en internationale ervaring, enkele prioriteiten voor het arbeidsmarktbeleid voor de toekomst.  

 

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is decaan aan de Macquarie University in Sydney, visiting fellow bij de denktank Itinera en vaste columnist voor Trends en Knack. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, Europese integratie en globalisering, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, ongelijkheid en basisinkomen.

De maakindustrie aan het woord

Julie Lietaer, Strategy Manager, European Spinning Group

Moderator Bart Coopman gaat in dialoog met Julie Lietaer, Strategy Manager van European Spinning Group over hun samenwerking met kennisinstellingen als belangrijke innovatiepartners en met onderwijs om het imago van de textielindustrie aantrekkelijker te maken.

 

De maakindustrie aan het woord

Dominiek Callewier, CEO AVC Gemino en Voorzitter, Designregio Kortrijk

Moderator Bart Coopman gaat in dialoog met Dominiek Callewier, CEO van AVC Germino en voorzitter van Designregio Kortrijk over het belang van de maakindustrie in West-Vlaanderen en de toekomst van de werkgelegenheid in de maakindustrie.

De maakindustrie aan het woord

Tim Vannieuwenhuyse, gedelegeerd bestuurder, WAAK

Moderator Bart Coopman gaat in dialoog met Tim Vannieuwenhuyse, gedelegeerd bestuurder van Waak over digitalisering en robotisering als hefboom om de kwaliteit van arbeid te verhogen en talenten inzetbaar te maken én houden.