RESOC Zuid-West-Vlaanderen

RESOC Zuid-West-Vlaanderen (Regionaal Sociaaleconomisch OverlegComité) is het unieke platform voor het socio-economisch streekoverleg in Zuid-West-Vlaanderen tussen vertegenwoordigers van de 13 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en de werkgevers – en werknemersorganisaties. RESOC Zuid-West-Vlaanderen streeft ernaar om een socio-economische toekomstvisie voor de streek uit te tekenen en te helpen realiseren, waarin actief ingezet wordt op economische groei en vernieuwing, een kansrijke arbeidsmarkt en een innovatief opleidingsaanbod.

www.resoczuidwest.be

VDAB

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in contact te brengen. VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving, tot de eerste werkdag. Op economisch vlak wil VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft. Om die opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB arbeidsbemiddeling, training & opleiding en loopbaanbegeleiding aan.

www.vdab.be

POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen is het economisch agentschap van de provincie West-Vlaanderen en heeft als missie ondernemerschap in onze provincie te stimuleren. Ze werkt op verschillende domeinen, waaronder het domein arbeidsmarkt.

www.pomwvl.be