Alimento

Alimento staat ten dienste van meer dan 4.400 Belgische voedingsbedrijven die samen 91.000 mensen tewerkstellen. De voedingssector omvat diverse subsectoren zoals koekjesfabrieken, groentenverwerkers, brouwerijen en frisdrankproducenten, de zuivelsector of de vleesverwerkende nijverheid.

 

De Alimento-dienstverlening wordt onder beheer van de sociale partners aangeboden aan de werknemers en werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220). De Alimento-dienstverlening omvat niet alleen een zeer divers opleidingsaanbod voor werknemers, bakkers en onderwijs maar ook personeels- en organisatieadvies, financiële voordelen en aanvullend pensioen. Eveneens doet Alimento inspanningen om werkzoekenden op te leiden en toe te leiden naar de voedingssector.

Huis van het Leren West-Vlaanderen

Via leerloopbaanbegeleiding wil Huis van het Leren West-Vlaanderen de professionele en persoonlijke ontwikkeling van volwassenen faciliteren. We vertrekken hierbij vanuit de specifieke context van de volwassene, evoluties in diens arbeids- en levensloopbaan en maatschappelijke veranderingen. Zo zetten wij onder andere in op:

 • Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een internationaal diploma.
 • Het ondersteunen van de ontwikkelingen duaal leren in het volwassenenonderwijs.

Azumuta

Het Azumuta platform:

 • standaard werkinstructies met de nodige visuele ondersteuning (foto, video, flow charts ....), worden op een gestructureerde manier bij gehouden en beheerd.
 • aanpassingen en feedback gebeuren op een gebruiksvriendelijke en gecontroleerde manier waardoor dat er permanent verbeterd en geleerd wordt. Kwaliteit en efficiëntie verhogen.
 • verschillende media worden ondersteund zoals papier, tablet, beeldschermen, waardoor er een grotere interactiviteit is met de operatoren.
 • het learning systeem en competentie matrix in Azumuta is een motivator voor de operatoren om het verbeteringsproces levendig te houden.
 • inplannen en uitvoeren van 5S audits, check list en control points zorgt voor een permanente verbetering van de processen, kwaliteit en veiligheid.

3ClicksAway

3ClicksAway is een omgekeerde jobbeurs: via het online platform 3ClicksAway stellen werkzoekenden zich voor op een visueel aantrekkelijke manier. Deze werkzoekenden willen zo werkgevers met vacatures prikkelen om hen te contacteren.

LOKALE DIENSTENECONOMIE-Fabriek

De LDE-fabriek is een samenwerking tussen verschillende lokale diensteneconomie ondernemingen uit Zuid-West-Vlaanderen, nl. vzw Werkplus, vzw ’t Alternatief, vzw Mobiel, IMOG en vzw effect onder de vlag van W13/ROSE.

Via de lokale diensteneconomie ondernemingen bouwt de overheid een dienstenaanbod uit dat aansluit bij maatschappelijke noden én tegelijk kansen creëert voor doelgroepwerknemers. Dit dienstenaanbod beoogt een drievoudige maatschappelijke meerwaarde:

 1. Een actief en competentieversterkend traject aanbieden aan mensen die om verschillende redenen moeilijk uit de werkloosheid raken,
 2. Een aanvullend dienstenaanbod voorzien dat inspeelt op lokale noden en evoluties en waarbij de maatschappelijke meerwaarde centraal staat,
 3. De principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de diensten verankeren.

Op die manier realiseren de lokale diensten een win-winsituatie voor doelgroepwerknemers, de maatschappij en het milieu.

PlastIQ

PlastIQ organiseert opleidingen en trajecten met als doel competenties van de toekomstige en huidige werknemers in de kunststofsector te verstevigen en de instroom van geschoolde medewerkers in de kunststofindustrie te verzekeren.

Kortom, de missie van PlastIQ is:

 • de competenties van werknemers in de kunststofsector te verstevigen
 • nieuwe medewerkers warm te maken voor een loopbaan in een kunststofbedrijf
 • het bouwen van bruggen tussen onderwijs en kunststofindustrie

Woodwize

Woodwize kent de houtsector door en door, en deelt die kennis op een onafhankelijke maar betrokken manier met werkgevers, werknemers, leerkrachten en leerlingen. Via opleidingen, informatiesessies en een professionele dienstverlening draagt Woodwize bij tot veilig en duurzaam werk in alle ondernemingen in de houtsector.

Ondersteuning, advies en begeleiding nodig? Vragen over veiligheid en welzijn in de houtsector? Woodwize is je ideale aanspreekpunt. Woodwize, nooit op eigen houtje!

IVOC

OPLEIDINGEN EN ADVIES... OP UW MAAT
IVOC is het opleidingsfonds voor de Belgische mode- en confectie-industrie.
Bedrijven en werknemers die ressorteren onder de paritaire comités 109 en 215, kunnen bij IVOC terecht voor opleidingen en opleidingssteun.

TOFAM

TOFAM West-Vlaanderen heeft, als paritair fonds van de metaal en technologische industrie, de opdracht om tewerkstelling en opleiding van de West-Vlaamse metaalarbeiders (PC 111) te bevorderen door het nemen van specifieke initiatieven en door het ondersteunen van aanwervings- en/of opleidingsinitiatieven.

VFU

Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) is het opleidingsfonds van de uitzendsector. Het ondersteunt uitzendbedrijven in de opleiding van (kandidaat-)uitzendkrachten om hun competenties te versterken en meer kans te maken op een job.

BeCode

BeCode is een opleidingscentrum van een nieuwe generatie, waar je gratis de nieuwe digitale technologieën onder de knie kan krijgen. De opleiding is vooral gericht op werkzoekenden en vroegtijdige schoolverlaters, met een instroom naar tewerkstelling van ruim 80%. Gedurende 7 maanden voltijds dagonderwijs, krijgen de deelnemers een intensief bad in de web technologieën, waarbij ze websites, web applicaties en hybride mobiele applicaties (apps) leren bouwen.

COBOT

Cobot is het sectorale opleidingscentrum voor de textielindustrie.

Wij adviseren en assisteren werknemers en kandidaat-werknemers uit de textielsector op diverse scharnierpunten van hun loopbaan. Wij willen hen maximaal ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen en versterken van hun competenties doorheen hun loopbaan. Ook helpen wij textielbedrijven bij het uitwerken van een competentiebeleid en van een divers personeelsbeleid.

RTC

RTC wil dat het klikt tussen school en werkplek, zodat ze elkaar versterken en beter maken.

Door lokale bedrijven, technisch onderwijs en andere relevante partijen bijeen te brengen in versterkende netwerken en partnerships, ontstaat een resultaat dat meer is dan de som van de delen. 

Via een aanpak op maat komen we tot gerichte samenwerkingsverbanden waarmee we de competenties van leerlingen en leerkrachten versterken, en lokale engagementen ondersteunen tussen onderwijs en bedrijven, met als doel een sterker onderwijs en meer hands-on knowhow in de bedrijven.

SBM

SBM is uw gespecialiseerde partner voor business training, coaching en advies. Samen gaan we aan de slag om de groei van uw bedrijf en de talenten en competenties van uw medewerkers ten volle te stimuleren. SBM adviseert, coacht en traint. Very hands-on. Met performante tools op maat. Gericht op meetbare resultaten.

Technoboost

De Industriële sectoren metaal (Tofam), chemie (Covalent / PlastiQ), elektriciteit (Volta) en textiel en flexibele materialen (Cobot), de Provincie West-Vlaanderen en het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar en willen samen initiatieven opzetten om hun industriële sectoren met daaraan gekoppeld het technisch en beroepsonderwijs (meer specifiek het studiegebied mechanica-elektriciteit), opleidingen en beroepsfuncties te promoten.

De bedoeling is om leerlingen, ouders, werkzoekenden en andere betrokkenen kennis te laten maken en te informeren over de verschillende opleidingen en beroepen.

www.technoboost.be/

TUA West

TUA West, een extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen, vervult een liaisonfunctie en brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in een triple helix configuratie. TUA West focust zich op de geselecteerde kenniswerven binnen West-Vlaanderen, namelijk Blue Energy, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen, Voeding en Zorgeconomie.

VIVES

Hogeschool VIVES biedt met eigentijds en competentiegericht hoger onderwijs, innovatief praktijkgericht onderzoek en maatschappelijke dienstverlening een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. VIVES focust op de vorming van professionele bachelors en graduaten via diverse opleidingsroutes. Drive, connectie en innovatie sturen de aanpak in VIVES.

Volta

Eén duidelijk aanspreekpunt, gecombineerde kracht, expertise, kennis en adviesverlening: Volta voorziet de sector van … elektrotechniek! Volta is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Volta wil haar partners ondersteunen met opleidingen, advies, strategisch onderzoek, infoavonden, uitbetalingen van aanvullende vergoedingen, …

Vreemde Vragen

De diversiteit in onze bedrijven neemt toe. Steeds meer vacatures worden ingevuld door werknemers met een migratieachtergrond. Werkgevers stellen zich allerlei vragen. Vreemde vragen, waarop vreemdevragen.be een antwoord proberen biedt.

www.vreemdevragen.be

WEST4WORK Arbeidsmarkt Vademecum

Een beter geïnformeerd arbeidsmarkt middenveld dat bereid is om met elkaar samen te werken, leidt tot beter geïnformeerde ondernemingen en besturen die meer op maat kunnen ondersteund worden inzake hun arbeidsmarktbehoeften. 

 

Het WEST4WORK Arbeidsmarkt Vademecum wil intermediaire arbeidsmarktactoren meer wegwijs maken doorheen het complexe arbeidsmarkt-landschap, en wil hen op een directe en eenvoudige manier met elkaar in contact brengen. Op die manier willen we meer samenwerking en een optimaler gebruik van de bestaande tewerkstellingsinstrumenten, arbeidsmarktsubsidies en arbeidsmarktprojecten in West-Vlaanderen realiseren.

vademecum.west4work.be/

4WERK

4Werk verenigt alle 24 West-Vlaamse maatwerkbedrijven in 1 uniek platform.

www.4werk.be