Streekoverleg Kust

Het Streekoverleg Kust staat in voor het regionaal overleg tussen de 10 lokale besturen aan de Kust, Provincie West-Vlaanderen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisatie.

Als ontmoetingsplatform brengt het Streekoverleg Kust deze partners samen om over thematische, actuele elementen te discussiëren. Informatiedoorstroom en –uitwisseling zijn daarbij van groot belang, zodat alle partners beslagen op het ijs komen.

www.ersv.be/streekoverlegkust/

VDAB

Het is de missie van VDAB om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers. 

vdab.be

POM

POM West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek en arbeidsmarkt. POM West-Vlaanderen brengt de juiste partners en kennis samen zodat West-Vlaamse ondernemers kunnen groeien en ondernemen op hoog niveau.

pomwvl.be/

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de horeca. Hun drie pijlers zijn belangenverdediging, ondersteunen en netwerken. Dankzij de wijdvertakte verankering is Horeca Vlaanderen actief op Europees, nationaal, Vlaams en lokaal niveau.

www.horecavlaanderen.be/horeca-vlaanderen

Guidea

Guidea, kenniscentrum toerisme en horeca, heeft als missie de sector mee te helpen professionaliseren en te bouwen aan een duurzame tewerkstelling.

www.guidea.be/

Westtoer

Westtoer bereidt, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voor én helpt dit uitvoeren. Ze ondersteunen het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector. In dat kader is ook de horeca een belangrijke en nauw verwante sector.

www.westtoer.be/nl

Horeca Vorming Vlaanderen

Horeca Vorming is een initiatief van de sociale partners uit de Horecasector: de vakorganisatie ABVV-Voeding en ACV-Voeding en de werkgeversorganisaties uit de sector.
De hoofdopdracht van Horeca Vorming bestaat erin te initiëren, te ondersteunen en te innoveren door het ontwikkelen van activiteiten die verband houden met de vorming en de vervolmaking van ieder die in de Horecasector werkt of in de toekomst zal gaan werken.

www.horecavorming.be/