Horecafocus

Horecafocus is een gespecialiseerd advieskantoor en sociaal bureau voor de horecasector. Zij onderscheiden zich door een jarenlange sectorspecifieke ervaring en specialistische vakkennis.

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de horeca. Hun drie pijlers zijn belangenverdediging, ondersteunen en netwerken. Dankzij de wijdvertakte verankering is Horeca Vlaanderen actief op Europees, nationaal, Vlaams en lokaal niveau.

Emino

Bij Emino zijn ze ervan overtuigd dat elk talent een plek op de arbeidsmarkt verdient. Hun missie? Mensen duurzaam aan het werk helpen én houden. De focus ligt op mensen met medische, mentale, socio-economische, psychische, fysieke of zintuigelijke beperkingen.
Met slimme oplossingen op maat helpen ze werkgevers om alle talenten optimaal te doen renderen.

VDAB

Het is de missie van VDAB om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers. 

Horeca Vorming Vlaanderen

Horeca Vorming is een initiatief van de sociale partners uit de Horecasector: de vakorganisatie ABVV-Voeding en ACV-Voeding en de werkgeversorganisaties uit de sector.
De hoofdopdracht van Horeca Vorming bestaat erin te initiëren, te ondersteunen en te innoveren door het ontwikkelen van activiteiten die verband houden met de vorming en de vervolmaking van ieder die in de Horecasector werkt of in de toekomst zal gaan werken.

Huis van het Leren - Leerwinkel

Leerwinkel West-Vlaanderen richt zich tot alle volwassenen (18+) die informatie en/of begeleiding wensen bij het kiezen van een opleiding, cursus of vorming in (West-)Vlaanderen. Leerwinkel biedt informatie rond opleidingen maar ook de mogelijkheid tot individuele begeleiding of begeleiding in groep bij het bepalen van de studiekeuze, en het aanpakken van mogelijke drempels (financieel, mobiliteit, taal, …).
Deze dienstverlening is gratis.

Westtoer

Westtoer bereidt, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voor én helpt dit uitvoeren. Ze ondersteunen het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector. In dat kader is ook de horeca een belangrijke en nauw verwante sector.

Horeca Agency

Zaakvoerster Ashley Vandervondelen biedt algemene ondersteuning aan Horecazaken en zet je als werkgever op weg naar het vinden van meer controle en meer vrije tijd. Ze doet dit als "compagnon de route" tijdens een algemene en intensieve ondersteuning binnen je dagdagelijkse taken als zaakvoerder van je horecabedrijf.

Vreemde Vragen

Werkgevers die aan de slag willen met het rekruteren en coachen van werknemers met een migratieachtergrond kunnen voortaan terecht op vreemdevragen.be. De nieuwe infosite biedt een heleboel concrete tips, handige tools en praktische voorbeelden aan voor leidinggevenden en HR die willen inzetten op rekrutering, communicatie en cultuurverschillen op de werkvloer. Vreemdevragen.be is het resultaat van een vruchtbare samenwerking  tussen de West-Vlaamse RESOC’s, het Agentschap Integratie & Inburgering, de Provincie West-Vlaanderen en VDAB. Tijdens de infomarkt kan u kennis maken met het concept.

JobKitchen.be

Jobkitchen.be is dé jobsite voor de Belgische horecasector. De marketing en communicatie van deze jobboard is gericht aan F&B-profielen zowel op operationeel als managementniveau. Kandidaten solliciteren via de website rechtstreeks bij de werkgever waardoor een snelle aanwerving mogelijk is.

WEST4WORK Arbeidsmarkt Vademecum

Een beter geïnformeerd arbeidsmarkt middenveld dat bereid is om met elkaar samen te werken, leidt tot beter geïnformeerde ondernemingen en besturen die meer op maat kunnen ondersteund worden inzake hun arbeidsmarktbehoeften. 

 

Het WEST4WORK Arbeidsmarkt Vademecum wil intermediaire arbeidsmarktactoren meer wegwijs maken doorheen het complexe arbeidsmarkt-landschap, en wil hen op een directe en eenvoudige manier met elkaar in contact brengen. Op die manier willen we meer samenwerking en een optimaler gebruik van de bestaande tewerkstellingsinstrumenten, arbeidsmarktsubsidies en arbeidsmarktprojecten in West-Vlaanderen realiseren.