Welkomstwoord

Christian Fillet, OCMW Brugge - MINTUS

Als adjunct-algemeendirecteur is Christian Fillet onder meer verantwoordelijk voor de aansturing van de cluster welzijn, het OCMW Brugge en de verschillende welzijnsverenigingen (Mintus, De Blauwe Lelie, Ons Huis, Ruddersstove, ’t Sas, De Schakelaar, SPOOR Brugge, SVK Brugge en WOK). Hij is ook lid van het managementteam stad Brugge en voorzitter van het Europees Sociaal Netwerk (ESN). Hij volgt innovatieve evoluties in Europa op de voet en streeft binnen zijn organisatie naar zorg en welzijn op 'Champions League-niveau'.

Krapte in de zorg – wat doen we eraan?

Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur

Lon Holtzer is sinds 2010 aangesteld als Vlaams zorgambassadeur en coördineert het actieplan 4.0 'Werk maken van zorg', een plan dat de tewerkstelling in de zorg- en welzijnssector de nodige stimulans moet geven. 

 

De groeiende economie confronteert Vlaanderen met een dalend aantal niet-werkende werkzoekenden. De vervangingsnood is groot door het groot aantal 55-plussers dat in de sector zorg en welzijn werkzaam is. De sector groeit bovendien continu door de toenemende nood aan zorg wegens de vergrijzing en de toename van de groep zorgvragers met een chronische en complexe pathologie.

 

Ondanks de gerealiseerde verhoogde instroom van de afgelopen jaren neemt het aantal openstaande vacatures opnieuw toe. Nochtans is een verdere stijging van de instroom noodzakelijk om een antwoord te bieden op de uitbreidings- en vervangingsvraag.

 

Lon kadert het verhaal van de krapte en reikt ook een brede pool van oplossingen aan om concreet te werken aan instroom en retentie. Het verhaal van de instroom van kansengroepen in de zorgsector is een van de te bewandelen wegen.

 

Welke instrumenten biedt VDAB zorgwerkgevers om kansengroepen op uw werkvloer een kans te geven?

Monika Geldhof, VDAB

Sectorale instrumenten die de instroom van kansengroepen bevorderen

Luc Van Waes, Vivo Social Profit

Luc Van Waes is van opleiding master in Pedagogische wetenschappen/Sociale Pedagogiek, afgestudeerd aan de KU Leuven. Voor hij bij vzw VIVO directeur werd, deed hij ervaring op bij het HIVA als onderzoeker,  bij de VDAB als trainingsmanager, bij CEVORA (Manager opleidingen) en bij de federale koepel FE-BI (directeur).

 

Sinds 2012 leidt hij het paritaire ‘Vlaams Instituut voor Vorming en Ontwikkeling in de social profit’ (VIVO), dat via sectorconvenants met de Vlaamse Regering acties uitbouwt rond vormingsbeleid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en diversiteit.

 

Luc Van Waes belicht de instrumenten waarmee u als zorgwerkgever aan de slag kan om kansengroepen op uw werkvloer een extra stimulans te geven.