RESOC Noord-West-Vlaanderen

RESOC Noord-West-Vlaanderen bouwt het regionaal quadripartite overleg uit tussen de 17 lokale besturen in Noord-West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisatie en regionale derdenorganisaties. 

www.resocnoordwest.be

Trefpunt Zorg

Trefpunt Zorg is een netwerkplatform in de brede zorgsector waar zorgorganisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en middenveld elkaar vinden. Het netwerk geeft een boost aan onderlinge samenwerking en maakt het verschil binnen de domeinen economie en tewerkstelling, innovatie, opleiding en onderwijs. Met en voor haar partners creëert Trefpunt Zorg een gedreven community rond zorg, met het oog op de uitbouw van een sterk ecosysteem en maatschappelijke vooruitgang.

www.trefpuntzorg.be

Vives - Zorglab

Het Zorglab van VIVES speelt in op het toenemende belang van interprofessioneel samenwerken bij de ondersteuning van (zorg)technologie in de woon- en leefomgeving.  Een interprofessionele visie, een cliëntgerichte aanpak en de sterke samenwerking met het werkveld staan centraal.

 

De interprofessionele aanpak van het Zorglab en de cocreatie met eindgebruikers, hulpverleners, bedrijven en studenten verkleint de kloof tussen praktijk en theorie. Het Zorglab stimuleert de creativiteit van studenten, docenten, mensen uit het werkveld en faciliteert de samenwerking rond thema’s zoals een aangepaste woon- en leefomgeving, communicatietechnologie voor mensen met een beperking, dwaaldetectie, zorgdomotica, zorg op afstand, enz.

Het Zorglab verdiept en verbreedt de expertise over zorgtechnologie en interprofessioneel samenwerken en vertaalt deze kennis via kennisvalorisatie naar eindgebruikers, zorgverleners, bedrijven en het onderwijs. Het Zorglab is een plek waar studenten van de gezondheidszorgopleidingen, ergotherapie, logopedie, audiologie, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde en zorgtechnologie de kans krijgen om concrete vragen uit de praktijk te beantwoorden. Ze verleggen de grenzen van hun expertise en leren de expertise van anderen beter kennen. Dit bevordert de interprofessionele samenwerking in hun toekomstige beroepspraktijk.

 

Het Zorglab kan via samenwerkingsakkoorden met technologische bedrijven en de zorgsector snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en op zoek gaan naar haalbare oplossingen voor concrete praktijkproblemen. Dit biedt ook mogelijkheden op het vlak van onafhankelijke adviesverlening, opleidingen en navormingen. Levenslang leren staat in het Zorglab centraal.

www.vives.be/nl/labs/zorglab

POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen is het economisch agentschap van de provincie West-Vlaanderen en heeft als missie ondernemerschap in onze provincie te stimuleren. Ze werkt op verschillende domeinen, waaronder het domein arbeidsmarkt.

www.pomwvl.be

VDAB

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in contact te brengen. VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving, tot de eerste werkdag. Op economisch vlak wil VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft. Om die opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB arbeidsbemiddeling, training & opleiding en loopbaanbegeleiding aan.

www.vdab.be

Diverscity

Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid in de sector lokale besturen.

www.diverscity.be/

VIVO

Het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit doet heel wat voor de social-profitsector. Wij werken rond werkbaar werk, levenslang leren, diversiteit, agressiebeheersing en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Kom ontdekken wat wij voor jou kunnen doen!

www.vivosocialprofit.org/default_aanpassing.aspx?PageId=5344

Verso

De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. We vertegenwoordigen de social profit op intersectoraal niveau tijdens de vijfjaarlijkse Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA), op de werkgeversbanken van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC).

Daarnaast neemt Verso deel aan diverse overleg- en adviesorganen zoals de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

www.verso-net.be/