‘Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt - Shaping the future of work’

Digitalisering, big data, het internet of things, robotisering … Dat de vierde industriële revolutie onze economie en arbeidsmarkt volop door elkaar aan het schudden is, staat buiten kijf. Wat zal de impact zijn op het joblandschap? En hoe kunnen bedrijven zich wapenen tegen de digitale revolutie op de werkvloer? Agoria-expert Jeroen Franssen brengt een nieuwe visie op het humanresourcesmanagement en de organisatie van het bedrijf om de vruchten te kunnen plukken van de kansen en het 'comfort' die de digitalisering met zich meebrengt

Download

‘Er is nog werk, de toekomst van waardig werk in de wereld’

In ‘Er is nog werk’ bundelt Luc Cortebeeck zijn ervaringen en inzichten die aanzetten tot nadenken en oproepen tot actie. Vanuit een analyse van de situatie van arbeid in de wereld van vandaag, buigt hij zich over de toekomst van werk: Hoe kunnen we kinderarbeid en sociale uitbuiting de wereld uithelpen? Is de bescherming van werknemers nog efficiënt of gooien we het beter over een andere boeg? Is AI een vloek of een zegen voor de arbeidsmarkt? Hoe streven we naar sociale gelijkheid in een context van globalisering en massamigratie? Met zijn key note toelichting krijgen we alvast een preview van het boek dat in juni 2019 gepubliceerd wordt ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Download